Logo Tranh Hải Nam
Chỗ này là tìm kiếm

Lõi lọc than hoạt tính 05-50

Lõi lọc than hoạt tính sử dụng trong hệ thống lọc nước để loại bỏ các kim loại nặng, clo, màu sắc, tạp chất hữu cơ, mùi vị trong nước...

Liên hệ

Kích thước dùng cho cốc lọc:5 inch, 10inch, 20inch