Logo Tranh Hải Nam
Chỗ này là tìm kiếm

Khớp nối mềm cao su dạng ren

Khớp nối mềm cao su dạng ren được sử dụng trong công trình thủy lợi, xử lý nước thải, cấp thoát nước...Bao gồm tất cả các kích thước: DN15, DN20, DN25... DN125

Liên hệ

Khớp nối mềm cao su dạng ren