Logo Tranh Hải Nam
Chỗ này là tìm kiếm

Cảm biến mức dạng từ

Cảm biến mức dạng phao được cấu tạo từ nhựa PVC chịu hóa chất. Được sử dụng rông rãi trên thị trường hiện nay.

Liên hệ